Powstały w 2009 roku zespół Jacaras tworzą absolwenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego oraz inni znani w środowisku wrocławskim muzycy. Kierownikiem grupy jest prof. Piotr Zaleski, prowadzący w uczelni klasę gitary. Od 2013 roku zespół na stałe współpracuje z wokalistką meksykańskiego pochodzenia Julietą Gonzalez-Springer – absolwentką Centrum Muzyki Dawnej w Genewie. Zespół wykonuje tańce i pieśni Hiszpanii okresu baroku, znajdujące się w XVII i XVIII-wiecznych tabulaturach gitarzystów hiszpańskich, opracowane na współczesne instrumentarium. Niektóre z tańców odegrały znaczącą rolę w historii muzyki i są znanymi do dzisiaj formami, jak tarantela, fandango czy wariacyjnie opracowywana przez stulecia folia. Inne przetrwały w społecznościach lokalnych (canario), wiele zaś popadło w zupełne zapomnienie (mariona, cumbee). Wspólną cechą wszystkich tańców jest ciekawa, różnorodna rytmika, która później legła u podstaw tworzącego się w XIX w. w Hiszpanii stylu, znanego dziś powszechnie jako flamenco. Rytm podkreślany był nie tylko użyciem kastanietów, tamburyna, ale specyficznymi uderzeniami w struny gitary (rasgueado), a nawet w pudło rezonansowe. Tańce improwizowano, dokonując szeregu przekształceń-wariacji, jak było to w zwyczaju gitarzystów – pierwsze znane dziś z publikacji wariacje muzyczne to gitarowe Diferencias Luysa de Narvaeza z 1538 roku. W tańcach mieszają się wpływy kultury hiszpańskiej, indiańskiej, a nawet afrykańskiej, którymi interesowali się Hiszpanie penetrujący obszary Ameryki.

Skład zespołu :

Piotr Zaleski
kierownik zespołu, timple canario, śpiew

Julieta Gonzalez-Springer
śpiew i kastaniety

Łukasz Oleszek
gitara i śpiew

Mateusz Ławniczak
gitara i śpiew

Łukasz Figiel
gitara basowa i śpiew

Victor Martinez Huaman
instrumenty perkusyjne